توضیحات بخش سفارشات من و صورت حساب من

دکتر مجیک نویسنده : به روزرسانی: 30 -3443 | 03:25 زمان مورد نیاز برای مطالعه:
(1 رای)

با استفاده از بخش های سفارشات من و صورتحساب، میتوانید وضعیت و تاریخچه سفارشات و پرداخت ها را مشاهده نمایید.

آموزش برنامه دکتر مجیک

در بخش سفارشات من، اطلاعات مربوط به هر سفارش شامل عنوان سرویس، شماره سفارش، لینکی که در مرحله سفارش وارد نموده اید، تعداد، مبلغ و وضعیت سفارش قابل مشاهده است. این سفارش ها براساس وضعیت سفارش در چهار گروه تکمیل شده، فعال، معلق و لغو شده دسته بندی می شوند. سفارشات تکمیل شده سفارشاتی هستند که مراحل ثبت، پردازش و اعمال آنها با موفقیت انجام شده است. سفارشات فعال به سفارشاتی که در مرحله پردازش قرار دارند گفته می شوند. سفارشات معلق سفارشاتی هستند که از پرداخت آنها منصرف شده اید و یا در مرحله پرداخت با خطای بانکی مواجه شده اند. با لمس سفارشات معلق امکان انتقال به فاکتور مربوطه و انجام عملیات پرداخت را خواهید داشت. سفارشات معلق در صورت عدم پرداخت بعد از گذشت مدت زمانی به وضعیت لغو شده تبدیل می شوند.

چنانچه قصد ارسال تیکت و پیگری سفارشی را دارید به شماره سفارش نیاز خواهید داشت که با لمس هر سفارش میتوانید آن را کپی کنید.

آموزش برنامه دکتر مجیک

 

در بخش صورتحساب، اطلاعات مربوط به هر پرداخت شامل شماره صورتحساب، مبلغ، زمان و وضعیت پرداخت قابل مشاهده است. صورت حساب ها براساس وضعیت پرداخت در سه گروه تکمیل شده، پرداخت نشده و لغو شده دسته بندی می شوند. صورت حساب های تکمیل شده صورت حساب هایی هستند که با موفقیت در دکتر مجیک ثبت شده اند. صورتحساب های پرداخت نشده صورت حساب هایی هستند که یا شما از پرداخت آنها منصرف شده اید یا در مرحله پرداخت با خطا در عملیات بانکی مواجه شده اند. چنانچه قصد انجام آن سفارش را دارید میتوانید با کلیک بر روی صورتحساب مربوطه نسبت به پرداخت آن اقدام نمایید. در صورتی که در حین عملیات بانکی با خطا مواجه شدید و پول از حساب شما کسر شده است، طبق قوانین بانکی آن پول ظرف 72 ساعت به حساب شما بازگشته و میتوانید مجددا اقدام به پرداخت نمایید. پیشنهاد دکتر مجیک برای جلوگیری از این مشکلات افزایش اعتبار است. سفارشات پرداخت نشده پس از گذشت مدت زمانی لغو می شوند.
چنانچه قصد ارسال تیکت به بخش مالی را دارید به شماره صورتحساب نیاز خواهید داشت که با لمس هر صورتحساب میتوانید آن را کپی کنید.

آموزش برنامه دکتر مجیک

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید